"Vi agerar mötesplats mellan dåtid och nutid, omvärld och Lund."

 Akademiska Föreningens Konstsamling förvaltar en unik samling av såväl lokal som internationellt känd konst. Med en samling som stäcker sig över 400 år och omfattar ca 400 konstverk är utskottets främsta uppgift att synliggöra  och skapa nya sammanhang för konsten. Några av de konstnärer som finns representerade i samlingen är Carl Fredrik Hill, Tora Vega Holmström, Gösta Adrian Nilsson, Isaac Grünewald och Ester Almqvist. 

Spana in våra konstnärer