Akademiska Föreningens konstsamling är ett av Akademiska Föreningens tretton utskott. Utskottets uppgift är att förvalta och synliggöra den konst som Akademiska Föreningen äger. Samlingen består av cirka fyrahundra tavlor och statyetter och innehåller till största delen europeiska verk med betoning på Sverige. Några av de konstnärer som finns representerade i samlingen är Carl Fredrik Hill, Gösta Adrian-Nilsson, Isaac Grünewald, Marcus Larson och David Klöcker Ehrenstrahl.

AF