Skräckromantik över sekler – SVT om Göteborgs konstmuseums utställning

Marcus Larson - Hav i månsken med fyr och brinnande ångfartyg - 1859

Marcus Larson – Hav i månsken med fyr och brinnande ångfartyg – 1859


 

Skräckromantikens landskap. Från Marcus Larson till Goth

Sveriges Television gjorde i veckan ett reportage från Göteborgs konstmuseum där man just nu kan se utställningen ”Skräckromantikens landskap. Från Marcus Larson till Goth”. En av tavlorna som ingår i utställningen har lånats ut av Akademiska Föreningens Konstsamling – Marcus Larsons “Hav i månsken med fyr och brinnande ångfartyg” från 1859. Tavlan, kallad ”Brinnande ångbåt” av lundastudenterna, målades i AF-borgen på tio timmar av Marcus Larson under ett besök.

Se reportaget om utställningen, och Marcus Larsons tiotimmars projekt, här.

-

Gothic horror landscapes. From Marcus Larson to goth

Swedish Television made a news coverage about the exhibtion “Gothic horror landscapes” at Gotheburgs Art Museum this week. One of the pieces in the exhibition has been lent to the museum by The Academic Societys Art Collection – Marcus Larson’s “Hav i månsken med fyr och brinnande ångfartyg” (“Ocean in moonlight with lighthouse and burning steamer”) from the 1859. The painting, called ”Brinnande ångbåt” (”Buring steamer”) by the students of Lund, was painted in just ten hours at the AF boulding.

See the news coverage about the exhibition, and Marcus Larsons ten hour prodject, at this link (in swedish).

Konstkväll Lund (18/10)


 

Konstkväll i Lund lördagen den 18 Oktober

I samband med “Konstkväll Lund” ställer Akademiska Föreningens konstsamling ut tavlor i Athen, AF-borgen. På efterfrågan ger vi en repris av vår utställning från i våras. Utställningen erbjuder konstverk av tolv nordiska kvinnliga konstnärer, de flesta med anknytning till Lund och Skåne. Exempel på dessa är Tora Vega Holmström, Ellen Trotzig, Hedvig Tegnér och textilkonstnären Hannah Ryggen. Vi har öppet från 17.00 till 21.00

Fri entré!

-

Art Night in Lund on Saturday, October 18

During “Art Evening Lund” the Academic Society’s art collection will exhibit paintings in café Athen, AF building. We provide a replay of our show from last spring. The exhibition features artwork by twelve Nordic female artists, most of them related to Lund and Skåne. Examples of these are Tora Vega Holmström, Ellen Trotzig, Hedvig Tegner and textile artist Hannah Ryggen. We are open from 17:00 to 9:00 p.m.

Free entry!

 

Skräckromantikens landskap. Från Marcus Larson till Goth

Marcus Larson - Hav i månsken med fyr och brinnande ångfartyg - 1859

Marcus Larson – Hav i månsken med fyr och brinnande ångfartyg – 1859

 

Skräckromantikens landskap. Från Marcus Larson till Goth.

I dagens Kulturnytt i P1 pratades det om utställningen “Skräckromantikens landskap” på Göteborgs konstmuseum. En av tavlorna i utställningen har lånats ut av Akademiska Föreningens Konstsamling – Marcus Larsons “Hav i månsken med fyr och brinnande ångfartyg” från 1859. Lyssna på inslaget här!

Utställningen pågår mellan 20 september 2014-25 januari 2015 på Göteborgs konstmuseum. Mer information om utställningen finns här.

Gothic horror landscapes. From Marcus Larson to goth.

The culture news on P1 today talked about the exhibition “Gothic horror landscapes” at Gothenburgs art museum. One of the pieces in the exhibition has been lent to the museum by The Academic Societys Art Collection – Marcus Larson’s “Hav i månsken med fyr och brinnande ångfartyg” (“Ocean in moonlight with lighthouse and burning steamer”) from the 1859. You can listen to the program here (in swedish).

The exhibition can be seen between 20 September 2014-25 January at Gothenburgs art museum. More information about the exhibition, in english, can be found here.