‘Vintereftermiddag vid söder mälarstrand’ av Ester Almqvist

Den sista tavlan för terminen som Akademiska Föreningens konstsamling visar i vår monter är Ester Almqvists tavla ‘Vintereftermiddag vid söder mälarstrand’. Montern återfinns som vanlig i Aten, AF-borgen.

 

AFK262-Vintereftermiddagvidsodermalarstrand-EsterAlmqvist-web2

Vintereftermiddag vid söder mälarstrand

Ester Almqvist

Odaterad

 

Ester Dorothea Almqvist föddes 1869 i Bromma i en prästfamilj, och det var i Stockholm som hennes konstnärliga utbildning började på Tekniska Skolan, numera Konstfack. Senare studerade hon vid målarskolan Valand i Göteborg med Carl Larsson som lärare, och försörjde sig genom att illustrera bibelordspråk på uppdrag av sin mor. Stöttad av modern och systern blev Almqvist tidigt framgångsrik i sin konstnärskarriär och blev representerad på flera världsutställningar, bland annat i USA 1904.

Almqvist reste mycket, men en stor del av hennes yrkesverksamma liv tillbringades här i Lund. Hon blev övertygad av vännen Tora Vega Holmström att flytta hit och bli kollega med bland andra Ellen Trotzig. Liksom dem inspirerades även Almqvist av den skånska naturen i sina nationalromantiska och expressionistiska målningar. Hennes uttrycksfulla landskap och porträtt är långt ifrån traditionella, och hon anses vara en av de konstnärliga pionjärer som bidrog till modernismens genombrott i Sverige.

Almqvist hade ett medfött ryggfel som innebar en livslång funktionsnedsättning och upprepade hälsoproblem. Under perioder då hon inte kunde resa själv, fick hon hjälp av vänner såsom Holmström, Agnes Wieslander och Maja Fjæstad som alla ingick i en grupp konstnärer, de flesta kvinnor, som arbetade, gjorde utställningar och umgicks tillsammans. Strax innan hennes död i Lund 1934 samlade denna grupp ihop och ställde ut hennes konst i Stockholm som en hyllning. Denna utställning blev uppmärksammad i rikspress och så småningom fick Almqvist ett postumt internationellt erkännande. Hennes konst finns numera representerad på bland annat Nationalmuseum, med den välkända tavlan “Sammankomsten”.

Ester Dorothea Almqvist was born in Bromma, Stockholm in 1869 into a vicar’s family, and her art education began at the University College of Arts, Crafts and Design in the same city. Later she studied in Gothenburg under Carl Larsson, and made her living illustrating Bible proverbs for her mother. Supported by her mother and sister, Almqvist quickly gained success in her artist career and was represented at several World Expos, including St. Louis in 1904.

Most of Almqvist’s working life was spent in Lund with her close friend Tora Vega Holmström and other artists, such as Ellen Trotzig. Like them, Almqvist was inspired by the Scanian nature in her National Romantic and expressionistic paintings. Her soulful landscapes and portraits, painted with strong, well-tuned colors, were far from traditional at the time, and she is now regarded as a pioneer who made way for the breakthrough of Modernism in Sweden.

Born with a back injury and ailed by health issues, Trotzig was sometimes unable to travel on her own and was subsequently assisted by artist friends such as Holmström, Agnes Wieslander and Maja Fjæstad. These artists were part of a group consisting mostly of female artists who worked and did exhibitions together. Shortly before Almqvist’s death in 1934, this group collected her artworks and exhibited them in Stockholm as a tribute to her and a sign of recognition of her artistry. This exhibition received national attention in the press, and a few years later, Almqvist finally gained international recognition. Today, her art is represented, among other places, at the National Museum with the well known painting “Sammankomsten”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *