Hill och GAN på utställning

Nu i dessa tider av julledighet så rekommenderar Akademiska Föreningens konstsamling er alla att besöka två olika utställningar i Danmark till vilka vi lånat ut en tavla vardera, båda verken utförda av kära lundamålare.

Carl Fredrik Hill på Nivaagaards Malerisamling

Nivaagaards Malerisamling ställer ut verk av Carl Fredrik Hill. Till utställningen har de lånat Akademiska Föreningens Hilltavla ”Svarta hjulspår”. Mer information om utställningen hittar ni här (Nivaagaards webbsida) samt här (Dagens nyheter).

COOL MODERNE – Art deco i dansk billedkunst 1910-1940

Till Gl Holtegaards utställning om art deco har de lånat Akademiska Föreningens tavla ”Vit matros” utförd av Gösta Adrian-Nilsson (GAN). Mer information finnes här.

Gösta Adrian-Nilsson - Vit matros - 1923-26

Gösta Adrian-Nilsson – Vit matros – 1923-26

English Information

External information in English about the exhibition featuring paintings from the Academic Society’s Art Collection can be found, for the artist Carl Fredrik Hill, here and for the artist Gösta Adrian-Nilsson here.

Skräckromantikens landskap på Dunkers

Brinnande ångbåt i Helsingborg

Fram till den 17 januari visar Dunkers kulturhus i Helsingborg “Skräckromantikens landskap – Från Marcus Larson till Goth”. En av tavlorna som ingår i utställningen har lånats ut av Akademiska Föreningens Konstsamling – Marcus Larsons “Hav i månsken med fyr och brinnande ångfartyg” från 1859. Tavlan, kallad ”Brinnande ångbåt” av lundastudenterna, målades i AF-borgen på tio timmar av Marcus Larson under ett besök.

Klicka här för läsa mer om utställningen!

Marcus Larson - Hav i månsken med fyr och brinnande ångfartyg - 1859

Marcus Larson – Hav i månsken med fyr och brinnande ångfartyg – 1859

-

‘Burning Streamer’ in Helsingborg

Until the 17 of January Dunkers Kulturhus in Helsingborg are exhibiting “Skräckromantikens landskap – Från Marcus Larson till Goth” (“Gothic horror landscapes. From Marcus Larson to goth”). One of the pieces in the exhibition has been lent to the museum by The Academic Societys Art Collection – Marcus Larson’s “Hav i månsken med fyr och brinnande ångfartyg” (“Ocean in moonlight with lighthouse and burning steamer”) from the 1859. The painting, called ”Brinnande ångbåt” (”Buring steamer”) by the students of Lund, was painted in just ten hours at the AF boulding.

Klick here for more information (in Swedish).