Skräckromantikens landskap på Dunkers

Brinnande ångbåt i Helsingborg

Fram till den 17 januari visar Dunkers kulturhus i Helsingborg “Skräckromantikens landskap – Från Marcus Larson till Goth”. En av tavlorna som ingår i utställningen har lånats ut av Akademiska Föreningens Konstsamling – Marcus Larsons “Hav i månsken med fyr och brinnande ångfartyg” från 1859. Tavlan, kallad ”Brinnande ångbåt” av lundastudenterna, målades i AF-borgen på tio timmar av Marcus Larson under ett besök.

Klicka här för läsa mer om utställningen!

Marcus Larson - Hav i månsken med fyr och brinnande ångfartyg - 1859
Marcus Larson – Hav i månsken med fyr och brinnande ångfartyg – 1859

‘Burning Streamer’ in Helsingborg

Until the 17 of January Dunkers Kulturhus in Helsingborg are exhibiting “Skräckromantikens landskap – Från Marcus Larson till Goth” (“Gothic horror landscapes. From Marcus Larson to goth”). One of the pieces in the exhibition has been lent to the museum by The Academic Societys Art Collection – Marcus Larson’s “Hav i månsken med fyr och brinnande ångfartyg” (“Ocean in moonlight with lighthouse and burning steamer”) from the 1859. The painting, called ”Brinnande ångbåt” (”Buring steamer”) by the students of Lund, was painted in just ten hours at the AF boulding.

Klick here for more information (in Swedish).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *