Hill och GAN på utställning

Nu i dessa tider av julledighet så rekommenderar Akademiska Föreningens konstsamling er alla att besöka två olika utställningar i Danmark till vilka vi lånat ut en tavla vardera, båda verken utförda av kära lundamålare.

Carl Fredrik Hill på Nivaagaards Malerisamling

Nivaagaards Malerisamling ställer ut verk av Carl Fredrik Hill. Till utställningen har de lånat Akademiska Föreningens Hilltavla ”Svarta hjulspår”. Mer information om utställningen hittar ni här (Nivaagaards webbsida) samt här (Dagens nyheter).

COOL MODERNE – Art deco i dansk billedkunst 1910-1940

Till Gl Holtegaards utställning om art deco har de lånat Akademiska Föreningens tavla ”Vit matros” utförd av Gösta Adrian-Nilsson (GAN). Mer information finnes här.

Gösta Adrian-Nilsson - Vit matros - 1923-26
Gösta Adrian-Nilsson – Vit matros – 1923-26

English Information

External information in English about the exhibition featuring paintings from the Academic Society’s Art Collection can be found, for the artist Carl Fredrik Hill, here and for the artist Gösta Adrian-Nilsson here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *