‘Gårdsinteriör’ av Anders Nilsson

I Akademiska Föreningens konstsamlings monter som står i Athen, AF-borgen, kan man just nu se en tavla utav Anders Nilsson. Motivet är en gårdsinteriör i Lund.

 
AFK65 - Gardsinterior - Anders Nilsson -1922-water

Gårdsinteriör

Anders Nilsson

1922

Anders Nilsson (1859-1936) var bildkonstnär och konsthantverkare från Borgeby i Skåne. Han är som mest känd som glasmålare, verksam flera år i Westfalen och Schweiz, men målade även, då mycket skånska motiv med ljuset i fokus. Konstnären är förutom här i Akademiska Föreningens Konstsamling representerad bland annat på Nationalmuseum i Stockholm, Lund Universitets konstmuseum och Kulturhistoriska museet i Lund.

“Gårdsinteriör”, en olja på duk, målades här i Lund 1922. Tavlan har bland annat ställts ut i Lunds konsthall den 20 januari till 4 mars 1990 på utställningen ”Syntes av en stad” som anordnades i samband med firandet av Lunds stads 1000-års jubileum.

At the moment a paiting by Anders Nilsson is being exhibited in Athen, AF-borgen by Akademiska Föreningens Art Collection. It depicts an interior from a courtyard in Lund.

Anders Nilsson (1859-1936) was a painter and artist from Borgeby, Skåne. He was mostly known as a glass painter, working in Westfalen and Switzerland for several years, but he also painted, mainly motifs from Skåne, focusing on the light. The artist is represented in the Art collection of Akademiska Föreningen, the Nationalmuseum in Stockholm, Lund University Art museum and Kulturhistoriska museet in Lund.“Gårdsinteriör”, oil on canvas was painted in Lund in 1922. It has been exhibited in Lunds Konsthall in 1990 at the exhibition “Syntes av en stad” in conjunction with the celebration of Lund as a thousand year old city.

Sources and further reading:
http://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=13879
Akademiska Föreningens konstsamlings Arkiv
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *