‘Herdestycke’ av Christian W E Dietrich

herdestycke-webb

Herdestycke

Christian Wilhelm Ernst Dietrich

1762

Christian Wilhelm Ernst Dietrich (1712-1774) föddes och växte upp i Weimar, där han lärdes upp till konstnär av sin far med samma profession. Under sin studietid i Dresden blev han uppmärksammad av den polske kungen Augustus II som i den unge mannen såg en lovande konstnärstalang och erbjöd sig finansiera Dietrichs fortsatta studier i Italien och Holland. Dietrichs förblev på god fot med det polska kungahuset och utsågs 1741 till hovkonstnär av den tidigare kungens son och sedermera efterträdare Augustus III.

Dietrichs främsta konstnärliga färdighet sades bestå av en exceptionell förmåga att imitera stilen hos klassiska mästare – i synnerhet Rembrandt, Watteu och Salvator Rosa. Särskilt eftertraktad var Dietrichs konst därför under 1700-talet och det tidiga 1800-talet i samband med det tilltagande intresset för konsthistoria under denna period. Genom Dietrichs verk kunde betraktaren ta del av och lära sig identifiera de karaktäristiska dragen hos gångna tiders konstnärliga uttryck.

Konstsamlingens pastorala idyll, med möjliga anspelningar på Venusgestalten i romersk mytologi, tillhör de ovanligare bilderna i Dietrichs motivrepertoar.

Christian Wilhelm Ernst Dietrich (1712-1774) was born in Weimar where he was brought up to become an artist by his father who worked in the same profession. During studies in Dresden he caught the eye of the king of Saxony, Augustus II. The king was highly impressed by the young artist and offered to finance Dietrich so that he could improve his skills abroad in Holland as well as Italy.

During these years Dietrich became remarkably skillful at imitating the style of previous old masters. This enterprise came to define all of Dietrich’s artistic works and he came to be particularly associated with imitations of artists such as Rembrandt, Watteu and Salvator Rosa.

The pastoral scene of this painting, with likely references to the goddess Venus in Roman mythology, is considered to belong to the more unusual of Dietrich’s depictions.