Konstkväll Lund: Lunds universitet 350 år

350-konstkvall-web

Utställning ‘Lunds universitet 350 år’ den 21/10

Till denna utställning har vi i Akademiska Föreningens konstsamling försökt fånga och berätta en liten del av universitetets och studentlivets historia med ett urval tavlor ur vår konstsamling.
Ur samlingen har vi försökt plocka ut och belysa olika scener, personer och händelser som finns avbildade och som vi tror kan vara intressanta att dela med oss av. Bland de som är avporträtterade finner vi bland annat filosofen Hans Larsson, den då, unga studenten Anders Österling och Hulda Callmer, som drev ett mycket uppskattat matlag för studenterna. Vi ser Universitetshuset i Johan Johansson tavla ‘Hösttermin’, en liten tavla med gamla observatoriet i stadsparken, och Akademiska Föreningens första byggnad – Sylwanska gården – i Fredrik Krebs tavla ‘Råbygatan, Lund i skymning’. Ur studentlivet ser vi bland annat en scen ur Jubileumskarnevalen 1950 och i Carl Baagöes tavla när studentkåren år 1880 begav sig med ångbåt till Öresund för att hälsa Nordenskiöld och hans skepp Vega.
Några av de konstnärer vars verk är inkluderade i utställningen har också de en relation till universitetsstaden Lund. Dessa inkluderar bland andra Anders Trulson, Tora Vega Holmström, Endis Bergström och Edvard Perséus.

Kort och gott har vi försökt samla små inblickar i olika delar av det akademiska livet utifrån några av tavlorna vi har tillgängliga via Akademiska Föreningens konstsamling – detta för att fira universitets 350 års jubileum!

Vi har öppet klockan 19 till klockan 21. Lokal för utställningen är Athen i AF-borgen.

Fri entré, varmt välkomna!

-

Exhibition ‘Lund University 350 years’ 21th of October

The Academic Society’s Art Collection will give an exhibition to commemorate that our university is turning 350 years old. We will highlight this by exhibiting paintings and sculptures portraying people, scenes, and events related to the academy, The Academic Society and the student life in Lund.

We look forward to share the works of our collection in Athen at AF-borgen the 21th of October. We have open between 19 and 21.

Free entry, all welcome!

Introduktionsmöte HT17 19/9

AFK-eng-web

Introduktionsmöte med AFs konstsamling den 19/9!

På tisdag kl 18.00 har vi introduktionsmöte för er som är intresserade av att bli aktiva i
Akademiska Föreningens konstsamling. Vi ses i ‘Akademiska Föreningens Arkiv och studentmuseum’ (”Arkivet”) som ligger på AF-borgens källarplan. Maila konst@af.lu.se om ni kommer så vi vet hur många vi blir, välkomna!

-

Introduction meeting with The Academic Society’s Art Collection 9/19!

On Tuesday at 18.00 there will be an introduction meeting for all of you who are interested in joining The Academic Society’s Art Collection. The meeting will be held at the ‘The Academic Society’s Archive and Student Museum’ (”Arkivet”) which is located in the basement of AF-borgen. Please send us an email at konst@af.lu.se if you are going to attend the meeting, welcome!

AFKblue-web

Kulturnatten 2017

Kulturnatten2017

Visning av konst under Kulturnatten 2017

Under Kulturnatten i Lund den 16/9 kommer Akademiska Föreningens konstsamling traditionsenligt öppna dörrarna till Övre Aten-sviten och visa konst av bland annat Gustaf Rydberg, Jules Schyl, Tora Vega Holmström, Gustaf Wilhelm Palm samt Anders Trulson, vars tavla ‘Björken’ kan ses på vår affisch för årets kulturnattsarrangemang.

Vi har öppet klockan 17 till klockan 20. Ingång via Entrédörren som vetter ut mot Tegnérsplatsen. Lokalen är dessvärre endast tillgänglig via trappor.

Fri entré, varmt välkomna!

-

Art exhibition at Kulturnatten 2017

The Academic Society will show some of our art during Kulturnatten in Lund the 16/9. We will have open in Övre Aten-sviten, three rooms on the second floor of AF-borgen. Art by artist such as Gustaf Rydberg, Jules Schyl, Tora Vega Holmström, Gustaf Wilhelm Palm and David Klöcker Ehrenstrahl.

We have open from 17 to 20 with entrance from the door at Tegnérsplatsen. The rooms unfortunately are not wheelchair accessible.

Free entrance, wellcome!

 
FUlogoKV-Lund

Utställning: Lunds universitet 350 år

LU350-AFK-web

Utställning ‘Lunds universitet 350 år’ den 25/5

Till denna utställning har vi i Akademiska Föreningens konstsamling försökt fånga och berätta en liten del av universitetets och studentlivets historia med ett urval tavlor ur vår konstsamling.
Ur samlingen har vi försökt plocka ut och belysa olika scener, personer och händelser som finns avbildade och som vi tror kan vara intressanta att dela med oss av. Bland de som är avporträtterade finner vi bland annat filosofen Hans Larsson, den då, unga studenten Anders Österling och Hulda Callmer, som drev ett mycket uppskattat matlag för studenterna. Vi ser Universitetshuset i Johan Johansson tavla ‘Hösttermin’, en liten tavla med gamla observatoriet i stadsparken, och Akademiska Föreningens första byggnad – Sylwanska gården – i Fredrik Krebs tavla ‘Råbygatan, Lund i skymning’. Ur studentlivet ser vi bland annat en scen ur Jubileumskarnevalen 1950 och i Carl Baagöes tavla när studentkåren år 1880 begav sig med ångbåt till Öresund för att hälsa Nordenskiöld och hans skepp Vega.
Några av de konstnärer vars verk är inkluderade i utställningen har också de en relation till universitetsstaden Lund. Dessa inkluderar bland andra Anders Trulson, Tora Vega Holmström, Endis Bergström och Edvard Perséus.

Kort och gott har vi försökt samla små inblickar i olika delar av det akademiska livet utifrån några av tavlorna vi har tillgängliga via Akademiska Föreningens konstsamling – detta för att fira universitets 350 års jubileum!

Vi har öppet klockan 13 till klockan 17. Lokal för utställningen är Athen i AF-borgen.

Fri entré, varmt välkomna!

-

Exhibition ‘Lund University 350 years’ 25th of May

The Academic Society’s Art Collection will give an exhibition to commemorate that our university is turning 350 years old. We will highlight this by exhibiting paintings and sculptures portraying people, scenes, and events related to the academy, The Academic Society and the student life in Lund.

We look forward to share the works of our collection in Athen at AF-borgen the 25th of May. We have open between 13 and 17.

Free entry, all welcome!

‘Skördescen’ Fritz von Dardel

skordescen-webb

Skördescen

Frtitz von Dardel

1870

Fritz Ludvig von Dardel, född 1817 i Neuchâtel, Schweiz, död 1901 i Stockholm, var en yrkesmilitär som även hade en begivenhet för konsten. Han målade, illustrerade böcker och gjorde satirteckningar.

Hans formella konstutbildning utgjordes av åtta månaders studier under Léon Cogniet och Eugène Lami i Paris 1839—40. Två andra av Léon Cogniets elever vars konst också återfinns i Akademiska Föreningens samling är Nils Blommér och Egron Lundgren.

Utöver hans eget konstutövande så var v. Dardel en del av konstvärlden i form av preses i konstakademien 1864-85 och ordförande i Nationalmuseums nämnd 1867-93. 1864 blev han även chef för Överintendentsämbetet, en tjänst han innehade tills Helgo Zettervall tog över tjänsten 1882. Dessa ämbeten möjliggjordes förmodligen för v. Dardel genom att han var en del av Karl XVs konstnärskrets, en krets som omfattade många av Sveriges mest framgångsrika konstnärer vid denna tid. Några av de andra konstnärer som ingick i denna krets och finns representerade hos Akademiska Föreningen är Johan Christoffer Boklund, Carl Gustaf Qvarnström, Gustaf Rydberg och Joseph Magnus Stäck.

Exempel på Dardels arbete som illustratör kan ses i Anna Maria Lenngrens diktsamling ‘Skaldeförsök’. Som karikatyrtecknare gav han bland annat ut, tillsammans med J. A. Cronstedt, en serie humoristiska häften betitlade ‘Teckningar ur dagens händelser’ (1841).

Fritz von Dardel målade företrädelsevis akvareller, ofta med motiv från svenska hovet men även folklivsbilder, det senare vilket tavlan ‘Skördescen’ från 1870 är ett exempel på. ‘Skördescen’ donerade av Fritz von Dardel till Akademiska föreningen 1871.

-

Fritz Ludvig von Dardel, born in 1817 in Neuchatel, Switzerland, died in 1901 in Stockholm, was a professional soldier who also had an inclination for art. He painted, illustrated books and made satirical drawings.

His formal art training consisted of eight months of study under Léon Cogniet and Eugène Lami in Paris 1839-40. Two other students of Léon Cogniets whose art is represented in AFs collection are Nils Blommér and Egron Lundgren.

In addition to his artistic pursuit as v. Dardel was a part of the art world as president of the Academy of Fine Arts 1864-85 and chairman of the National Museums Board 1867-93. In 1864 he also became the director of the ’Överintendentsämbetet’, a post he held until Helgo Zettervall took over the service in 1882. These offices were made possible probably due to the fact that Dardel was part of king Karl XV’s close artist circle, a circle that included many of the most successful artists at this time . Some of the other artists included in this circuit, and is represented in AFs art collection is Johan Christoffer Boklund, Carl Gustaf Qvarnström, Gustaf Rydberg and Joseph Magnus Stäck.

Examples of v. Dardel’s work as an illustrator can be seen in Anna Maria Lenngren poetry collection ‘Skaldeförsök’. As a cartoonist, he gave out among others, along with J. A. Cronstedt, a humorous series of booklets titled ‘Teckningar ur dagens händelser’ (1841).

Fritz von Dardel preferably painted in watercolors, often with scenes from the Swedish royal court but also images of every day events, the latter which the board ‘Harvest Scene’ from 1870 is an example. ‘Harvest Scene’ was donated to the Academic Society by Fritz von Dardel in 1871.

 

‘Herdestycke’ av Christian W E Dietrich

herdestycke-webb

Herdestycke

Christian Wilhelm Ernst Dietrich

1762

Christian Wilhelm Ernst Dietrich (1712-1774) föddes och växte upp i Weimar, där han lärdes upp till konstnär av sin far med samma profession. Under sin studietid i Dresden blev han uppmärksammad av den polske kungen Augustus II som i den unge mannen såg en lovande konstnärstalang och erbjöd sig finansiera Dietrichs fortsatta studier i Italien och Holland. Dietrichs förblev på god fot med det polska kungahuset och utsågs 1741 till hovkonstnär av den tidigare kungens son och sedermera efterträdare Augustus III.

Dietrichs främsta konstnärliga färdighet sades bestå av en exceptionell förmåga att imitera stilen hos klassiska mästare – i synnerhet Rembrandt, Watteu och Salvator Rosa. Särskilt eftertraktad var Dietrichs konst därför under 1700-talet och det tidiga 1800-talet i samband med det tilltagande intresset för konsthistoria under denna period. Genom Dietrichs verk kunde betraktaren ta del av och lära sig identifiera de karaktäristiska dragen hos gångna tiders konstnärliga uttryck.

Konstsamlingens pastorala idyll, med möjliga anspelningar på Venusgestalten i romersk mytologi, tillhör de ovanligare bilderna i Dietrichs motivrepertoar.

-

Christian Wilhelm Ernst Dietrich (1712-1774) was born in Weimar where he was brought up to become an artist by his father who worked in the same profession. During studies in Dresden he caught the eye of the king of Saxony, Augustus II. The king was highly impressed by the young artist and offered to finance Dietrich so that he could improve his skills abroad in Holland as well as Italy.

During these years Dietrich became remarkably skillful at imitating the style of previous old masters. This enterprise came to define all of Dietrich’s artistic works and he came to be particularly associated with imitations of artists such as Rembrandt, Watteu and Salvator Rosa.

The pastoral scene of this painting, with likely references to the goddess Venus in Roman mythology, is considered to belong to the more unusual of Dietrich’s depictions.

Huvudbonad

Utställningen den 15 oktober.

Utställningen den 15 oktober.

‘Huvudbonad’ den 15 oktober

Tack till alla som besökte oss, och vår utställning den 15 oktober! Sydsvenskan uppmärksammade också utställningen, vilket man kan läsa om genom att klicka här.

-

Thanks to everybody that visited our exhibition the 15th of October. Sydsvenskan also wrote about the exhibition, you can read about it here here (in Swedish).

Konstkväll Lund den 15 Oktober 2016

huvudbonad1-webb

Konstkväll i Lund lördagen den 15 Oktober

I samband med “Konstkväll Lund” ställer Akademiska Föreningens konstsamling ut delar av samlingen i Athen, AF-borgen. Vi ställer ut verk på temat “Huvudbonad”, det vill säga tavlor där motiven innefattar hattar, mössor, kransar och andra huvudbonader som avbildats. Några av konstnärerna vi bjuder på är Egron Lundgren, Nils Blommér, Fritz von Dardel samt Svante Bergh, vars tavla “Rättaren” pryder utställningsaffischen. Vi har öppet mellan 17.00 och 21.00.

Fri entré!

-

Art Night in Lund on Saturday, October 15. We have open and will show a selection of our paintings between 17.00 and 21.00 in Athen, AF-borgen. Free entry, all welcome!

Kulturnatten 2016

Kulturnatten2016

Visning av konst under Kulturnatten 2016

Under Kulturnatten i Lund den 17/9 kommer Akademiska Föreningens konstsamling traditionsenligt öppna dörrarna till Övre Aten-sviten och visa konst av bland annat Gustaf Rydberg, Jules Schyl, Tora Vega Holmström, Gustaf Wilhelm Palm samt Marcus Larson, vars stormiga hav kan ses på vår affisch för årets kulturnattsarrangemang.

Vi har öppet klockan 17 till klockan 20. Ingång via Entrédörren som vetter ut mot Tegnérsplatsen. Lokalen är dessvärre endast tillgänglig via trappor.

Fri entré, varmt välkomna!

-

Art exhibition at Kulturnatten 2016

The Academic Society will show some of our art during Kulturnatten in Lund the 17/9. We will have open in Övre Aten-sviten, three rooms on the second floor of AF-borgen. Art by artist such as Gustaf Rydberg, Jules Schyl, Tora Vega Holmström, Gustaf Wilhelm Palm and David Klöcker Ehrenstrahl.

We have open from 17 to 20 with entrance from the door at Tegnérsplatsen. The rooms unfortunately are not wheelchair accessible.

Free entrance, wellcome!

 
FUlogoKV-Lund

‘Gårdsinteriör’ av Anders Nilsson

I Akademiska Föreningens konstsamlings monter som står i Athen, AF-borgen, kan man just nu se en tavla utav Anders Nilsson. Motivet är en gårdsinteriör i Lund.

 
AFK65 - Gardsinterior - Anders Nilsson -1922-water

Gårdsinteriör

Anders Nilsson

1922

Anders Nilsson (1859-1936) var bildkonstnär och konsthantverkare från Borgeby i Skåne. Han är som mest känd som glasmålare, verksam flera år i Westfalen och Schweiz, men målade även, då mycket skånska motiv med ljuset i fokus. Konstnären är förutom här i Akademiska Föreningens Konstsamling representerad bland annat på Nationalmuseum i Stockholm, Lund Universitets konstmuseum och Kulturhistoriska museet i Lund.

“Gårdsinteriör”, en olja på duk, målades här i Lund 1922. Tavlan har bland annat ställts ut i Lunds konsthall den 20 januari till 4 mars 1990 på utställningen ”Syntes av en stad” som anordnades i samband med firandet av Lunds stads 1000-års jubileum.

-

At the moment a paiting by Anders Nilsson is being exhibited in Athen, AF-borgen by Akademiska Föreningens Art Collection. It depicts an interior from a courtyard in Lund.

Anders Nilsson (1859-1936) was a painter and artist from Borgeby, Skåne. He was mostly known as a glass painter, working in Westfalen and Switzerland for several years, but he also painted, mainly motifs from Skåne, focusing on the light. The artist is represented in the Art collection of Akademiska Föreningen, the Nationalmuseum in Stockholm, Lund University Art museum and Kulturhistoriska museet in Lund.“Gårdsinteriör”, oil on canvas was painted in Lund in 1922. It has been exhibited in Lunds Konsthall in 1990 at the exhibition “Syntes av en stad” in conjunction with the celebration of Lund as a thousand year old city.

Sources and further reading:
http://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=13879
Akademiska Föreningens konstsamlings Arkiv