Om konstsamlingen

 
AFK-web
Akademiska Föreningen har en omfattande samling originalkonst som hänger i AF-borgen och som visas upp vid anordnade utställningar och guidade rundvandringar. I konstsamlingens arbete ingår förutom utställningsverksamheten att underhålla, förvalta och kontinuerligt föra register över samlingen.

Konstsamlingen har sitt ursprung i ‘Skånska konstmuseum’ som 1861 bildades av AF-ordföranden och estetikprofessorn Gustaf Ljunggren, konstakademiprofessorn och konstnären Johan Christoffer Boklund samt Skånemålarna Joseph Magnus Stäck och Theodor Billing. Tanken med samlingen var att den skulle fungera som studiematerial för universitetets estetikstuderande. Genom köp, gåvor och tiggeri samlades under tio år de första 150 verken in och lade grunden för dagens betydligt mer omfattande samling.

Samlingen spänner över 500 år, 1500-talet tills idag, och är huvudsakligen en blandning av porträttkonst och landskapsmåleri. Från 1600-talet kan nämnas samlingens väldiga porträtt av Karl X Gustav, målat av David Klöcker Ehrenstrahl, skadat vid slottet Tre Kronors brand 1697, skänkt till Akademiska Föreningen av Oscar II, sönderhuggen med värja 1969 men lagad med mirakulöst resultat. Från 1850-talets romantik kan nämnas Marcus Larsons ‘Hav i månsken med fyr och brinnande ångfartyg’ som målades ”vått i vått” under tio timmar på plats i borgen.

Från det sena 1800-talet och sekelskiftet 1900 kan nämnas samlingens höga andel av Skånekonst. Många av dessa konstnärer hade en stark personlig anknytning till Lunds akademiska liv. Här kan som exempel tas ”landskapets konstnärlige upptäckare” Gustaf Rydberg och hans på samma tema kanske främsta efterföljare Carl Fredrik Hill. Men även Fredrik Krebs, Anders Trulson, Johan Johansson, Tora Vega Holmström och Karl Aspelin kan tas som exempel på välrepresenterade Skånekonstnärer i samlingen.

Från de senaste hundra åren kan samlingen visa upp en blandad kompott där exempelvis Isaac Grünewald, Ola Billgren, Martin Emond, Helmtrud Nyström och Carl- Johan de Geer finns representerade. Den sistnämndes ‘Dekonstruerad ångbåt’, en parafras på Marcus Larsons tiotimmarsprojekt, tillverkades under en studentafton 1997.

 

Björken. Anders Trulson. 1905.